KALENDARZ
POWIATOWYCH MISTRZOSTW SZS NA ROK SZKOLNY 2012/2013
LICEALJADA- SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
STARTUJE ROCZNIK 1994 I MŁODSI