KALENDARZ POWIATOWYCH MISTRZOSTW SZS NA ROK SZKOLNY 2012/2013
GIMNAZJADA- SZKOŁY GIMNAZJALNE STARTUJE ROCZNIK 1997 I MŁODSI