PSZS  V Grand - Prix Krzepic CARGILL - CUP w tenisie stołowym
PSZS  Halowa Piłka Nożna Dziewcząt Szkół Podstawowych w Ramach Współzawodnictwa Sportowego Szkół PSZS Węglowice 03.04.2009
PSZS  Halowa Piłka Nożna Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych w Ramach Współzawodnictwa PSZS 17.03.2009 Krzepice
PSZS  Mistrzostwa Rejonu Częstochowskiego SZS w Tenisie Stołowym Szkół Podstawowych 19.03.2009 OSiR Kłobuck
PSZS  Finał Powiatowy w Piłce Nożnej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych w Ramach Współzawodnictwa Sportowego PSZS 10.03.2009 Kłobuck
PSZS  Finał Powiatowy Piłki Koszykowej Dziewcząt Szkół Podstawowych w Ramach Współzawodnictwa PSZS - 03.03.2009. Węglowice
PSZS  Piłka Koszykowa Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych w Ramach Współzawodnictwa Sportowego PSZS. 24.02.2009. Kłobuck
PSZS  Piłka Koszykowa Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych w Ramach Rywalizacji PSZS 10.02.2009. OSiR Kłobuck
PSZS  Finał Powiatowy PSZS w Szachach Dziewcząt i Chłopców Szkół Gimnazjalnych 20.01.2009 Przystajń
PSZS  Drużynowe Biegi Przełajowe w Ramach Współzawodnictwa Sportowego Szkół PSZS Ostrowy 29.04.09
PSZS  Drużynowe i Indywidualne Mistrzostwa L-A Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych LZS i PSZS Częstochowa 07.05.2009
PSZS  Czwórbój L-A Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych w Ramach Wspólzawodnictwa Sportowego PSZS 12.05.2009 OSiR Kłobuck
PSZS  Lato z OSiR i LZS w Kłobucku
PSZS  Podsumowanie Współazwodnictwa Sportowego Szkół PSZS za rok szk. 2008/2009
PSZS  Mini Piłka Nożna Szkół Podstawowych w Ramach Współzawodnictwa Sportowego PSZS 06.10.09. OSiR Kłobuck
PSZS  Piłka Nożna Szkół Gimnazjalnych w Ramach Współzawodnictwa Sportowego PSZS 09.10.09 OSiR Kłobuck
PSZS  Piłka Nożna Szkół Ponadgimnazjalnych w Ramach Współzawodnictwa Sportowego Szkół PSZS 23.10.09. OSiR Kłobuck
PSZS  Powiatowe Mistrzostwa w Tenisie Stołowym Szkół Ponadgimnazjalnych w Ramach Współzawodnictwa SZS 28.10.09. OSiR Kłobuck
PSZS  Rejonowe Mistrzostwa SZS w Tenisie Stołowym Szkół Ponadgimnazjalnych 30.10.09. OSiR Kłobuck
PSZS  Powiatowe Mitrzostwa SZS w Piłce Ręcznej Chłopców Szkół Gimnazjalnych Wręczyca 24.11.2009
PSZS  Poeiatowe Mistrzostwa SZS Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Siatkowej Dziewcząt, Kłobuck, 04.12.2009r
PSZS  Powiatowe Mistrzostwa SZS w Piłce Siatkowej Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych, 11.12.2009 Kłobuck
PSZS  Powiatowe Mistrzostwa SZS w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt Szkół Podstawowych Lipie 15.12.2009
PSZS  Powiatowe Mistrzostwa SZS w Mini Piłce Siatkowej Chłopców Szkół Podstawowych Biała 18.12.2009r