SPRAWOZDANIE Z POWIATOWYCH MISTRZOSTW SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO W SZACHACH DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH PRZYSTAJŃ, 20.01.2012r.
Powrót
Szachy należą do sportów w których kluczową rolę w drodze do sukcesu odgrywa zdolność logicznego myślenia, planowania i przewidywania.
Sześć zespołów dziewcząt i dziewięć chłopców stanęło w szranki Powiatowych Mistrzostw SZS, aby ubiegać się o tytuł Powiatowego Mistrza SZS w ,,królewskiej grze" dający prawo reprezentowania Powiatu Kłobuckiego w zawodach rejonowych i 12 punktów do Klasyfikacji Współzawodnictwa Sportowego Szkół 2011/2012.
Mistrzostwa  rozgrywano w Remizie Strażackiej w Przystajni 20.01.2012r.

Każdy z zawodników i zawodniczek miał do rozegrania 6 partii a przysłowiową ,,sierotką" losującą  pary był komputer.

Klasyfikacja końcowa Mistrzostw

Dziewczęta indywidualnie:

1. Dorota Telenga (Starokrzepice)
2. Maria Komendacka (Opatów)
3. Iza Borecka (Krzepice)

Dziewczęta drużynowo:

1. Opatów
2. Starokrzepice
3. Krzepice
4. Przystajń
5. Węglowice
6. Ostrowy n/Okszą

Chłopcy indywidualnie

1. Kamil Kluba (Krzepice)
2. Przemysław Wilkosz (Przystajń)
3. Kamil Ćwieląg (Przystajń)

Chłopcy drużynowo

1. Przystajń
2. Krzepice
3. Zawady
4. Łobodno
5. Węglowice
6. Opatów
7. Starokrzepice
8. Biała
9. Ostrowy n/Okszą

Nagrody i dyplomy wręczał dyrektor ZS w Przystajni Tadeusz Kmieć. Zawody otworzył Wójt Gminy Przystajń- Andrzej Kucharczyk