Powrót
SPRAWOZDANIE Z POWIATOWYCH MISTRZOSTW SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO W INDYWIDUALNYCH I DRUŻYNOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH
OSTROWY NAD OKSZĄ- 22.05.2012R.
Już po raz piąty na malowniczych trasach wokół zalewu w Ostrowach nad Okszą odbyły się Powiatowe Mistrzostwa SZS w Indywidualnych i Drużynowych Biegach Przełajowych. Mistrzostwa, które odbyły się 22.05.2012r. były ostatnią imprezą sportową SZS w roku szkolnym 2011/2012 w której można było zdobyć punkty i poprawić swoje miejsce w rankingu na najbardziej usportowiona szkołę Powiatu Kłobuckiego.

Klasyfikacja Drużynowa

Dziewczęta Szkoły Podstawowe                                        Chłopcy Szkoły Podstawowe

1.Krzepice II- Agata Bielecka, Weronika Kierat             1. Popów- Mateusz Wojtyra, Kacper Konieczny, Julia Pyrak, Magdalena Surmiak                                     Bartosz Maj, Patryk Wers
2.Popów                                                                        2. Kłobuck I
3.Iwanowice Duże                                                          3. Zajączki II
4.Przystajń                                                                     4. Lipie
5.Starokrzepice                                                              5. Węglowice
6.Kłobuck I                                                                   6. Starokrzepice
7.Miedźno                                                                     7. Miedźno
8.Lipie                                                                           8. Parzymiechy
9.Parzymiechy                                                                9. Iwanowice Duże
10.Kamyk                                                                     10. Ostrowy/n. Okszą
11.Lindów                                                                     11. Przystajń
12.Kłobuck II                                                                12. Truskolasy
13.Ostrowy n/Okszą                                                      13. Kłobuck II
14.Mokra                                                                      14. Krzepice II
15.Łobodno                                                                  15. Mokra
16.Truskolasy                                                               16. Kamyk

Klasyfikacja Indywidualna Dziewcząt                  Klasyfikacja Indywidualne Chłopców

1.Klementyna Małek- Przystajń                               1. Dawid Jagieła- Starokrzepice
2.Agata Bielecka- Krzepice II                                   2. Patryk Biernacki- I Kłobuck

3.Justyna Małyska- Starokrzepice                           3. Bartłomiej lis- Miedźno
4.weronika kierat- Krzepice II                                  4. Patryk Monka- Węglowice
5.Karolina Jeziorska- Iwanowice Duże                     5. Kacper Woźny- Zajaczki II
6.Wiktoria Wróbel- Kłobuck I                                  6. Bartosz Maj- Popów

Klasyfikacja Szkół Gimnazjalnych

Dziewczęta DrużynowoChłopcy Drużynowo

1.Miedźno- Angelika Kasprzyk, Daria Murlak                     1. Opatów- Radosław Musiał, Przemysław Mirek Wiktoria Sołowiej,                                      Michał Ceglarz, Adrian Kasprzak
Małgorzata Dulęba
2.Starokrzepice                                                                    2. Miedźno
3.Kłobuck                                                                            3. Węglowice
4.Przystajń                                                                           4. Przystajń
5. Ostrowy n/ Okszą                                                            5. Starokrzepice
6. Węglowice                                                                       6. Kłobuck
7. Lipie                                                                                 7. Ostrowy n/Okszą
8. Opatów                                                                            8. Truskolasy
9. Kamyk                                                                             9. Lipie
10. Parzymiechy                                                                   10. Łobodno
                                                                                            11. ParzymiechyDziewczęta indywidualnie                                              Chłopcy Indywidualnie

1.Daria Murlak- Miedźno                                            1. Szymon Kierat- Starokrzepice
2.Klaudia Szymańska- Kłobuck                                   2. Jakub Gancarek- Kłobuck
3.Dominika Szymańska- Kłobuck                                3. Piotr Wręczycki- Przystajń
4.Jagoda Cioch- Przystajń                                           4. Michał Ceglarz- Opatów
5.Małgorzata Duleba- Kłobuck                                    5. Przemysław Mirek- Opatów
6.Wiktoria Sołowiej- Miedźno                                     6. Radosław- Musiał Opatów

Nagrody, medale i puchary wręczali- Wójt Gminy Miedźno- Andrzej Sczypiór, Przewodniczący PSZS w kłobucku- Dariusz Wojnowski oraz Wiceprzewodniczący PSZS- Dariusz Bednarski.