Powrót
SPRAWOZDANIE Z POWIATOWYCH MISTRZOSTW SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO W SZACHACH DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

PRZYSTAJŃ, 08.02.2013r.

Zakończenie Powiatowej Rywalizacji Współzawodnictwa Sportowego 2012/2013 zbliża się dużymi krokami, dlatego szkoły, które chcą brać udział w uroczystej Gali podsumowującej sportowy rok szkolny muszą korzystać z ostatnich szans , których zostało bardzo niewiele, aby wzbogacić swój dorobek punktowy.
Jedną z takich szans były Mistrzostwa w Szachach Dziewcząt i Chłopców Szkół gimnazjalnych, które na stałe weszły do Kalendarza Imprez Sportowych organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy we współpracy z gminnym Ośrodkiem Kultury i Gimnazjum w Przystajni.
W Mistrzostwach mogły startować dwuosobowe reprezentacje dziewcząt i chłopców, które walczyły o Mistrzostwo indywidualne i drużynowe. Każdy z uczestników miał do rozegrania 6 półgodzinnych partii, a o doborze par decydował komputer.
Nad prawidłowym przebiegiem Mistrzostw czuwali sędziowie: główny- Dariusz Bednarski i pomocniczy- Maciej Cichopek.

Klasyfikacja końcowa zmagań przy szachownicy przedstawia się następująco:

  dziewczęta indywidualnie                                              chłopcy indywidualnie

1.Maria Komendacka                                                    1. Jakub Borecki
2.Dorota Wojtyra                                                          2. Bartosz Strugacz
3.Izabela Borecka                                                         3. Bartłomiej Wojtasiński

                            Klasyfikacja drużynowa zmagań przy szachownicy:

              Dziewczęta                                                                      Chłopcy

   1. Opatów- Maria Komendacka, Sylwia Kasprzyk      1.Starokrzepice- Bartłomiej Wiecha

        opiekun: Dariusz Jankowski                                 Jakub Borecki, opiekun- Mariusz Trawiński

   2. Zawady                                                                    2. Zawady
   3. Starokrzepice                                                           3. Węglowice                                                        
   4. Krzepice                                                                  4. Opatów
   5. Przystajń                                                                  5. Krzepice
  6. Węglowice                                                                6. Przystajń
                                                                                       7. Łobodno
                                                                                       8. Ostrowy n/Okszą

                              
Medale za miejsca indywidualne, dyplomy i puchary za miejsca drużynowe wręczał Dyrektor ZS w Przystajni oraz Przewodniczący PSZS Dariusz Wojnowski.