Powrót
KOMUNIKAT
Końcowy w Sztafetowych Biegach Przełajowych szkół podstawowych
i gimnazjalnych  - Zawody Rejonowe -  Częstochowa 9.10.2013 r.


szkoły podstawowe
dziewczęta
I    miejsce - Szkoła Podstawowa nr w 1 Blachowni
II   miejsce - Szkoła Podstawowa  w Olsztynie
III  miejsce - Szkoła Podstawowa w Przystajni
IV miejsce - Szkoła Podstawowa 48 w  Częstochowie
V  miejsce - Szkoła Podstawowa w Starokrzepicach
VI miejsce - Szkoła Podstawowa 36 w Częstochowie
Chłopcy
I     miejsce - Szkoła Podstawowa nr 50 w Częstochowie
II    miejsce - Szkoła Podstawowa nr 1 w Blachowni
III   miejsce - Szkoła Podstawowa w Olsztynie
IV   miejsce - Szkoła Podstawowa nr 36 w Częstochowie
V    miejsce - Szkoła Podstawowa w Popowie
VI   miejsce - Szkoła Podstawowa w Iwanowicach Dużych
VII  miejsce - Szkoła Podstawowa  nr 53 w Częstochowie
VIII miejsce - Szkoła Podstawowa w Mstowie
szkoły gimnazjalne
dziewczęta
I    miejsce - Gimnazjum w Olsztynie
II   miejsce - Gimnazjum w Miedźnie
III  miejsce - Gimnazjum nr 8 w Częstochowie
IV  miejsce - Gimnazjum nr 7 w Częstochowie
V   miejsce - Gimnazjum nr 12 w Częstochowie
VI  miejsce - Gimnazjum w  Mykanowie
VII miejsce - Gimnazjum w Starokrzepicach
VIIImiejsce - Gimnazjum w Opatowie
Chłopcy
I    miejsce - Gimnazjum w Miedźnie
II   miejsce - Gimnazjum w Opatowie
III  miejsce - Gimnazjum nr 8 w Częstochowie
IV  miejsce - Gimnazjum w Mstowie
V   miejsce - Gimnazjum nr 3 w Częstochowie
VI  miejsce - Gimnazjum nr 12 w Częstochowie
VII miejsce - Gimnazjum w Borownie
VIIImiejsce - Gimnazjum w Kłobucku
IX   miejsce - Gimnazjum w Olsztynie
X    miejsce - Gimnazjum nr 7 w Częstochowie
XI  miejsce - Gimnazjum w Blachowni


KOMUNIKAT
Końcowy w Sztafetowych Biegach Przełajowych szkół  ponadgimnazjalnych
Zawody Rejonowe -  Częstochowa 9.10.2013 r.Dziewczęta

I     miejsce - IV LO im.H.Sienkiewicza w Częstochowie
II    miejsce - IX LO im.C.K.Norwida w Częstochowie
III   miejsce - ZS im.J. Kochanowskiego w Częstochowie
IV  miejsce - Techniczne Zakłady Naukowe w Częstochowie
V    miejsce - ZS Ekonomicznych w Częstochowie
VI  miejsce - ZSTiO im.S.Żeromskiego w Częstochowie

Chłopcy

I    miejsce - III LO im.W.Biegańskiego w Częstochowie
II   miejsce - Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku
III  miejsce - ZSTiO im.S.Żeromskiego w Częstochowie
IV  miejsce - Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie
V   miejsce - Zespół Szkół nr 3 w Kłobucku
VI  miejsce - Zespół Szkół w Krzepicach